No5560模特宋愉愉淡蓝色收身衣配白色长裤露开档灰丝袜迷人诱惑写81P宋愉愉秀人网

No5560模特宋愉愉淡蓝色收身衣配白色长裤露开档灰丝袜迷人诱惑写81P宋愉愉秀人网

浮、大、数、动、滑,五者,比之诸脉为有余,阳道有余,故曰阳也。湿家,病身疼发热,面黄而喘,头痛鼻塞而烦,其脉大,自能饮食,腹中和无病,病在头中寒湿,故鼻塞,纳药鼻中则愈。

中寒,其人下利,以里虚也,欲嚏不能,此人肚中寒。太阳中风「不」〔下〕利呕逆,表解者,乃可攻之。

按之有物阻碍于藏府之侧焉,有不痛者乎? 味过于酸则伤肝,肝伤则筋伤,筋伤则缓不收持,名曰泄也。

问曰:病有霍乱者,其状何似? 「数则为虚」句,衍文也,当删之。

狐惑,牙疳、下疳等疮之古名也,近时惟以疳呼之。胃脉沉而数,沉主里,数主热,沉数为里实热,则能消谷。

今寸脉微,洒淅恶寒者,是阳不足,阴气上乘,入于阳中也。李□曰:疝属肝病,肝藏血,其经布□肋,腹□并痛者,血气寒而凝涩也。

Leave a Reply